Gazowe instalacje gaśnicze stosuje się głównie jako zabezpieczenie serwerowni serwerowni, rozdzielni elektrycznych, archiwów, księgozbiorów, muzeów czy obiektów, w których znajdują się dzieła sztuki

2019-10-11

Odpowiednio dobrana pojemność baterii akumulatorów pozwala na podtrzymanie zasilania najważniejszych obiektów serwerowni przez kilkadziesiąt minut. Praca naprzemienna jest znakomitym rozwiązaniem dla serwerowni w których działają więcej niż jeden klimatyzator, dzięki sterowaniu mamy możliwość kontroli „zużycia” klimatyzatora. Gazowe instalacje gaśnicze stosuje się głównie jako zabezpieczenie serwerowni serwerowni, rozdzielni elektrycznych, archiwów, księgozbiorów, muzeów czy obiektów, w których znajdują się dzieła sztuki. Dominującym systemem wykrywania pożaru w głównych obiektach serwerowni jest niewątpliwie system zasysający. Niedawno padła decyzja o modernizacji zasilania serwerowni (właściwie to decyzja zapadła już daaawno temu, ale jakoś nie było czasu ani ochoty, żeby to doprowadzić do końca). – zabezpieczenie przed przedostawaniem się gorącego powietrza w strefę zasysania. Innymi słowy każde zabezpieczenie powyżej powinno mieć wyższą wartość. Jak napisałem w poprzednich artykułach, obiekty serwerowni wymagają pewnego, praktycznie bezprzerwowego źródła zasilania. Kiedyś miałem awarię silnika gdzie przyczyna awarii obwodu było własnie zabezpieczenie silnikowe, które nie wiedzieć dlaczego po prostu się spaliło (nie wyłączając obwodu). W tym wypadku do serwerowni będą wkładane całe kontenery serwerów. Niniejsza część dotyczy ochrony obiektów, od których zależy właściwe zasilanie serwerowni w energię – akumulatorni, nastawni, rozdzielni i stacji transformatorowych. Zabezpieczenie serwerowni, odpowiednia jej konstrukcja, dobranie odpowiednich drzwi wejściowych oraz stały pomiar parametrów w serwerowni. Gdy masz zwarcie chociażby w instalacji domowej to prąd masz często dużo wyższy niż zabezpieczenie (a wywala Ci tylko bezpiecznik z mieszkania). Jedna sprawa to przyszłość, czyli odpowiednio wczesne zabezpieczenie sobie mocy obliczeniowych i miejsca na przechowywanie danych w przyszłości. Pomieszczenie serwerowni ze względu na stawiane mu wymogi musi być odpowiednie monitorowane jak również sterowane. Możliwości sprawdzenia w każdym momencie parametrów klimatycznych obiektu i system powiadamiania sms/email to optymalne zabezpieczenie naszej własności. Co przyniesie przyszłość w zakresie serwerowni i mocy obliczeniowych? Koncepcja takiej serwerowni będzie się różniła od tradycyjnego podejścia, gdzie mamy szafy rackowe i do tego serwery wkładane. Dodatkowo poza wymaganiami czysto technicznymi, układ klimatyzacji serwerowni musi spełniać oczekiwania użytkowników i administratorów tego typu obiektów.