Dworzanin królewicza Jakóba

Gdy zasiedli wszyscy razem do stołu, rycerze jęli opowiadać, jak chlubnie Jaśko walczył pod Wiedniem i Parkanami, jak był kochany przez króla, starszyznę i rówieśników, jaki
wpływ na królewicza wywierał.
Słuchając tych słów, dziewczę pomimo wzbierającego żalu i smutku, traciło w sercu gorycz i zniechęcenie, boć tylko nad tymi godzi się rozpaczać, którzy marnie zejdą z tej
ziemi; lecz kto przyłoży rękę do dobra ogólnego, choć życie w pracy tej odda, ten nietylko czystą duszą w niebie, lecz i u potomnych żyje w pamięci życiem nieśmiertelnem.
KONIEC.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96