Dworzanin królewicza Jakóba

" Odpowiadają mu, że wszystkich jednakowo, bo kapelusza nie zdejmuje, tylko głową kiwa. Hetman mówi: "Jadę i ja tam, może i mnie tak zrobi, ale ja mam sztukę na hardego.
" Przyjechawszy tedy, zsiada z konia i prościuteńko idzie do króla i cesarza w czapce; a przyszedłszy przed nich, zdjął czapkę i od' dawszy honor królowi, wdział czapkę.
Dopiero obróciwszy się ku cesarzowi samemu, tylko się buławą skłonił nie zdejmując z głowy czapki, i podparłszy się buławą, tak przy nich stał.
Gdy się zaś hetman kłaniał królowi, rzekł do niego król; "Mości panie, a cesarz?
" dając znak, aby się pierwej pokłonił cesarzowi; na co hetman odpowiada: "Wiem, Mości królu, że on cesarz cesarstwa, a W. K. M. jest pan i król mój.
" Pogadawszy tedy król z cesarzem, wsiedli obadwa na konie, i począł cesarz wojsko wszystko w szyku stojące lustrować, począwszy od królewskiego pułku, i jako zwyczaj jest, że
przed monarchami zniżają chorągwie tak i pułki królewskie i hetmana w. kor. zniżali.
Gdy zaś przyjechał cesarz na pułk hetmana polnego, żadnej chorągwi nie zniżono; co uważając cesarz, pyta się za-
Dworzanin królewicza Jakóba.
15 raz: "co to za racya, że górniejsze pułki zniżały chorągwie przedemną, a w tych nie zniżają?" Ktoś mu odpowiedział, że hetman, co jego pułki, ma urazę do W. C. Mości.
Pyta się cesarz: "o co?" Odpowiedzieli mu: "że kiedy W. C. M. witał, nie uchyliłeś kapelusza. " Odpowiedział cesarz: "Czemuście mnie nie przestrzegli?
" Już tedy po uczynieniu sobie tej relacyi, gdy przyjechał na którą chorągiew, to ledwo nie tkał kapeluszem na nią, nawet wołoskim i tatarskim chorągwiom tęż czynił weneracyą.
"
IX.
Olbrzymia armia Kary-Mustafy pomimo pogromu i bezładnej ucieczki zpod Wiednia, nie była jednak zupełnie zniszczona przez jedną bitwę.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 Nastepna>>