Reklama:

Zapraszamy:

Dworzanin królewicza Jakóba

Działa wszystkie, obóz wszystek, dostatki nieoszacowane dostały się w ręce nasze, Nieprzyjaciel, zasławszy trupem aprosze, pola i obóz, ucieka w konfuzyi.
Wielblondy, muły, bydło, owce, które to miał po bokach, wojska naszę brać poczynają, przy których Turków trzodami tu przed sobą pędzą; drudzy zaś, osobliwie des Renegats!
(1) na dobrych koniach y pienknie ubrani od nich tu do nas uciekają.
Taka się to rzecz niepodobna stała, że dziś już między pospólstwem tutaj w mieście y u nas w obozie była trwoga, rozumieionc i niemogone sobie inaczey perswadować, ino, że
nieprzyjaciel nazad się wrócił. Prochów samych i amunitii porzucił wiencey niżeli na milion.
Widziałem tu nocy przeszłej rzecz tę, którem sobie zawsze pragnoł widzieć; Kanalia nasza w kilku mieiscach zapaliła prochy, które cale sądny dzień reprezentowały bez szkody
ludzkiej pokazały ino na niebie, iako się obłoki rodzo.
Wezyr tak uciekł od wszystkiego, że ledwo na iednym koniu
---------------------
(1) Renegaci, to jest chrześcijanie, którzy przeszli na stronę Turków.
i w iedney sukni.
Jam został jego sukcesorem, bo po wielkiey czenści, wszystko mi się po nim dostało..
Mam wszystkie znaki iego wezyrskie, które za nim noszo, chorongiew mahoinetańsko, którą mu dał cesarz iego na woynę y którą dziśże ieszcze do Rzymu posłałem Oycu Św.
przez Talentego poczto.
Namioty, wozy wszystkie dostały się mnie et mille d'autres galanieries fort folies mais fort riches, (i wiele innych drobiazgów bardzo ładnych i bardzo kosztownych) których się
jeszcze siła nie widziało.
"
Znużony pisaniem król przerwał list i poszedł do drugiego przedziału namiotu, gdzie kazał przynieść mięsa, wina i owoców poczem panów na wieczerzę zaprosił, posilając się
gawędzili o bitwie stoczonej, rozprawiali o ilości wziętego niewolnika, oraz zdobytych namiotów których nie było jeszcze czas dokładnie obliczyć.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 Nastepna>>