Dworzanin królewicza Jakóba

Masz go nie odstępować ni w podróży ni w boju, a nie od kuli strzedz, bo to rzecz Boska, nie ludzka, lecz żeby się po rycersku sprawiał i jakowej konfuzyi sam na siebie nie
ściągnął. Więcej ja tobie wierzę, niż tym Francuzom, choć i ci odważni, ale po swojemu.
Jasiek objął króla za kolana.
— Budźcie spokojni, miłościwy panie — szepnął wzruszony. — Jużem sobie na Jasnej Górze ślubował, że królewicza nie opuszczę, chyba, że zginę.
A królewicz Jakób z rzadkim, jak na niego zapałem, sposobił się do wyprawy. Obiecał matce, że będzie do niej pisywał częste listy, (odnaleziono ich trzy, przyp.
aut, ) i postanowił nadto spisywać codzień po łacinie dyaryusz, czyli dziennik wyprawy; dyaryusz przechował się do naszych czasów.
Był to może najpiękniejszy okres z jego życia Dziejopis i naoczny świadek wyprawy wiedeńskiej, Wespazyan Kochowski, tak pisał o nim wówczas w swoich "Pieśniach Wiednia
wybawionego. "
"Lecz i ty pięknej nie zaśpisz pogody,
W ojcowskie tropy wstępując Jakóbie,
Delfinie polski, królewiczu miody.
Niech cię obaczy Wiedeń w ciasnej klubie,
Jak chętny bieżysz do sławy w zawody.
Otrzyj łzy z oczu, przemożna królowo,
Rozumem afekt macierzyński kojąc,
Achilla twego mocny Bóg zachowa..
Kiedy się w laury tryumfalne strojąc,
Pokaże, że jest tak wspaniały czynem,
Wielkiego króla nieodrodnym synem.
15 sierpnia po uroczystem nabożeństwie wyruszono z Krakowa.
Przy królu był królewicz z Jaśkiem i dwaj hetmani koronni, Jabłonowski i Sieniawski ze swymi oddziałami.
Jechali przez tarnowskie góry, Gliwice, Opawę, Ołomuniec, Kollabrun do Tulna nad samym Dunajem, gdzie miał być gotów most do przeprawy przez rzekę i oczekiwały wojska Rzeszy
niemieckiej pod dowództwem księcia Karola Lotaryńskiego. Tam taż podobno miał ich spotkać cesarz Leopold.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 Nastepna>>