Reklama:

Zapraszamy:

Dworzanin królewicza Jakóba

W ciągu tych sześciu lat królewicz Jakób i jego ulubiony towarzysz, czyli jak mówiono wyrostek Jasiek Golański, zmienili się bardzo; pierwszy miał już lat 16 a drugi 19, Jaśkowi
już się wąsy wysypały, zapisano go jako towarzysza do pułku królewicza Jakóba, którego pułkownikiem był Otto Segwegier. Wiele od niego skorzystał młodzieniec w sztuce rycerskiej.
Takich jeźdźców niewielu było przy dworze, a zawdzięczał wydoskonalenie się w tej umiejętności przyjacielowi króla, wielkiemu koniuszemu p.
Markowi Matczyńskiemu, który, że ojca, pana wojskiego, lubił i szanował, i synowi jego nie szczędził uwag ni pomocy.
Właśnie w pewny poranek majowy roku 1683-go w jednym z pokojów pałacu Wilanowskiego, zwanego jeszcze wówczas "Villa Nuova" — siedział pan koniuszy koronny i pan wojski Golański,
przybyły aż z Uhrymowa, aby syna zobaczyć.
Zamieszkał w Warszawie w klasztorze ks.
Kapucynów, ale często przyjeżdżał do Wilanowa, gdzie król Jan rad przebywał, urządzając sobie letnią podmiejską rezydencyę.
Gawędzili, popijając miodek.
— Bądź spokojny!
— mówił pan koniuszy — twój Janek nam się udał, a że nabrał ogłady dworskiej i po francusku gada, jednak animuszu nie stracił i jeszcze go królewiczowi dodaje, za co go i
król jegomość lubi.
Ho! ho! bo to nasz pan miłościwy wie, czego młodzieży potrzeba, bo sam z nielada szkoły wyszedł!
Snać rodzic jego Jakób Sobieski, wojewoda bełzki, a w końcu najwyższy świecki dygnitarz w Rzeczypospolitej, to jest kasztelan krakowski, przeczuwał, jak wysoko syn jego zajdzie.
A dwóch miał synów — pierwszego Marka, imiennika mego, którego zwano Marasiem i tego, Jana.
Maraś, świeć Panie nad jego duszą, zginął na polu chwały przed trzydziestu laty i Jan jeden pozostał na pociechę matki, Teofili z zacnego domu Daniłowiczów, wnuki hetmana
Żółkiewskiego i na chwałę kraju.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 Nastepna>>