Dworzanin królewicza Jakóba

Wesołe życie Marysieńki zakłóciła pewnego dnia wiadomość otrzymana z Francyi: Margrabia d'Arquien jej ojciec, dla którego starała się u Ludwika XIV-go o tytuł księcia,
tytułu tego nie otrzymał, a gdy królowa postanowiła udać się w tej sprawie do Paryża, król francuski polecił ją ostrzedz, aby była przygotowaną, że nie będzie mogła zająć
pierwszego miejsca przy jego stole, gdy do Wersalu przyjedzie, gdyż jest żoną króla elekcyjnego a nie dziedzicznego.
— I jam nakłoniła ciebie, byś gwoli życzeniom Francyi zawarł pokój z Turcyą — rzekła oburzona Marysieńka, przeczytawszy list króla Ludwika...
O gdyby było można zerwać traktat Żurawiński.
— Jeszcze go sejm nie zatwierdził — odparł Sobieski. spokojnie.
Lecz dni płynęły, a nic nie wróżyło, aby wojna z Turczynem tak rychło miała się wznowić.
Część II.
I.
Sześć lat minęło od powyżej opisanych wypadków.
Z Turczynem trwał wciąż rozejm, więc spokojniej było w kraju i na kresach, ale rok pański 1683-ci gotował wielkie najście Muzułmanów już nie wprost na Polskę, lecz na cesarstwo
niemieckie.
Odjęcie Węgrom różnych przywilejów przez cesarza, skłoniło ich do szukania pomocy u Turków, i sułtan, niby ujmując się za "Węgrów, wyprawił ogromne na ówczesne czasy, 200,
000 ludzi liczące wojsko, pod wodzą wielkiego wezyra Kara-Mustafy na podbicie Austryi i całej Europy.
Cesarz niemiecki pomimo przyrzeczonych sobie od książąt rzeszy niemieckiej posiłków, zwątpiwszy o możności odporu, ubezpieczenia swego i ratunku szukał w przymierzu z Polską.
Wysłany do Warszawy ks. Waldstein, poseł nadzwyczajny, zawarł z królem Janem traktat, podpisany dnia 31 marca 1683 r.
, mocą którego zwycięzca pod Chocimem i Podhajcami zobowiązał się w zamian za zrzeczenie się pretensyi do żup solnych w Bochni i Wieliczce, pośpieszyć na odsiecz Wiedniowi.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 Nastepna>>